Profil spoločnosti

Spoločnosť AEG vznikla v roku 2016 ako nástupnícka spoločnosti s viac ako 10-ročnou praxou v odbore inštalácií a projektovania stabilných hasiacich zariadení.

Základnou ideou a cieľom od vzniku firmy bolo zamerať sa na poskytovanie svojich služieb v maximálnej miere, tak aby bola zo strany našich partnerov vyslovovaná zvyšujúca miera záujmu o dlhodobú spoluprácu. Aj na základe týchto predpokladov má spoločnosť vytvorené nadštandardné obchodné vzťahy s renomovanými nadnárodnými spoločnosťami, v spolupráci s ktorými môže spoločnosť napredovať v oblastiach zvyšovania kvalifikácie svojich zamestnancov, ktorí zabezpečujú vysoký štandard poskytovaných služieb pre existujúcich ako aj budúcich zákazníkov. Našim klientom poskytujeme komplexné riešenia v oblasti SHZ od návrhu riešenia, projektovej dokumentácie, vlastnej výroby komponentov, inštalácia, uvedenie do prevádzky až po záručný a pozáručný servis.

Spoločnosť kladie maximálny dôraz na odborný rast, rozvoj zručností a vedomostí zamestnancov. Len takto neustále motivovaný personál môže zabezpečiť, že spoločnosť bude schopná adaptability na rýchlo sa meniacom trhu. Cieľom spoločnosti je nadväzovať dlhodobé, funkčné partnerstvá, kde musí platiť stratégia win – win a každá z kooperujúcich strán bude mať úžitok zo spolupráce.


Čo zabezpečujeme

  • Autorizovaných inžinierov pre tlakové a plynové zariadenia
  • konštrukčný návrh a výrobu kovových komponentov a zariadení 

  • Nemecky, anglicky a maďarsky hovoriacich inštalatérov

  • Zámočníkov a inštalatérov pre plyn a vodu

  •  Návrh, realizáciu a servis SHZ

  • Zváračov s medzinárodne platným certifikátom


Certifikáty zamestnancov

  • Nemecký zváračský preukaz (GSI Hannover)
  • Slovenský zváračský preukaz (VÚZ Bratislava)
  • Úradné povolenie pre inštaláciu stabilných hasiacich zariadení
  • TYCO Certificate - inštalácie sprinklerových zariadení (TYCO Wien)